+ 420 222 212 895 Kontaktujte nás

Titul MBA


Či už ste manažérom firmy, úspešným podnikateľom či riaditeľom školy, nároky na vašu funkciu sa neustále zvyšujú. Ste nútení sa vzdelávať, aby ste obstáli požiadavkám svojej pozície. Práve pre vás môže byť získanie titulu Master of Business Administration (MBA) ideálnym krokom k ďalšiemu profesionálnemu rozvoju a zvýšeniu vašej kvalifikácia.

Vzdelávacie programy MBA sú zamerané na získavanie praktických znalostí z rôznych oblastí manažmentu. Štúdium trvá spravidla od jedného do dvoch rokov. Dĺžka štúdia sa v poslednej dobe podstatne skrátila z dôvodu väčšieho dôrazu na samoštúdium.

Vzdelávacie inštitúcie ponúkajúce postgraduálne vzdelávacie programy MBA primárne cielia na zástupcu stredného i vrcholového managementu ako z radov súkromných firiem, ako aj zo štátneho sektora. Vedomosti nadobudnuté štúdiom MBA v praxi napríklad uplatnia aj predstavitelia neziskových organizácií.

Zásadný rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu

K štúdiu sú prijímaní uchádzači s minimálne bakalárskym vysokoškolským vzdelaním. Ak však záujemca o štúdium preukáže dostatočnú manažérsku alebo inú odbornú prax, možno udeliť výnimku a prijať aj uchádzačov bez vysokoškolského titulu.

Cieľom študijných programov MBA je tak ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých vedomostí nad rámec vysokoškolského štúdia, kľúčové je predovšetkým ich praktické uplatnenie. V tomto je zásadný rozdiel oproti klasickému vysokoškolskému štúdiu, kde sa študentom stále dostáva vzdelanie prevažne v teoretickej rovine.

Výučbu zabezpečujú úspešní odborníci z praxe

Zisk titulu MBA nie je jedinou devízou vášho ďalšieho štúdia. Môžete získať mnoho nových profesijných i osobných kontaktov a nadštandardné skúsenosti vyplývajúce z tesného prepojenia teórie s praxou. Práve zameranie na prax tvorí hlavnú pridanú hodnotu štúdia MBA, zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov a ich hodnotu na trhu práce. Z výskumov vyplýva, že ľudia s titulom MBA majú vyššie platy a pozitívne naštartovaný kariérny rast.

Výučbu MBA zaisťujú odborníci, ktorí sú súčasne úspešní a vynikajú vo svojom odbore. Študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami. Samozrejmou súčasťou výučby je riešenie konkrétnych manažérskych problémov samotných študentov. Lektorské stretnutia sú tak zameraná na riešenie najrôznejších prípadových štúdií.

Ponuka jednotlivých odborov v rámci štúdia MBA je pomerne široká, patrí medzi ne napríklad špecializácia na Finančný manažment a strategické riadenie financií, Riadenie ľudských zdrojov, Management a riadenie v zdravotníctve, Management soft skills alebo Projektové riadenie a plánovanie.

zavřít

Prečo študovať u nás?


Cambridge Business School

zanechajte nám kontakt my vám zavoláme

Informácie o štúdiu


 • štúdium je rozdelené na 2 semestre, celkom trvá 1 rok
 • prebieha kombinovanou formou – semináre sú doplnené samoštúdiom v rámci e-learningu a konzultáciami
 • semináre sú vždy v sobotu, celkom 4x za štúdium
 • výstupom z každého modulu je seminárna práca
 • štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce
  a jej obhajobou
 • študijné materiály sú súčasťou ceny štúdia, rovnako ako občerstvenie na seminároch formou profesionálneho cateringu

I. semester

|začiatok|
1. seminár:

Úvodné privítanie
Výklad za 1.modul (3x45 min)
Výklad za 2.modul (3x45 min)

I. semester

|polovica|
2. seminár:

Výklad za 3.modul (3x45 min)
Výklad za 4.modul (3x45 min)
Výklad za 5.modul (3x45 min)

I. semestr

|záver|

Odovzdanie všetkých
seminárnych prác

II. semester

|začitok|
3. seminár:

Výklad za 6.modul (3x45 min)
Výklad za 7.modul (3x45 min)
Výklad za 8.modul (3x45 min)

II. semester

|polovica|
4. seminár:

Výklad za 9.modul (3x45 min)
Výklad za 10.modul (3x45 min)

II. semestr

|záver|

Odovzdanie všetkých
seminárnych prác
+
Odovzdanie
záverečnej práce

Vyučované MBA programy


Ako sa prihlásiť na štúdium


 1. 1. Ku štúdiu MBA a BBA prijímame bez prijímacieho konania.
 2. 2. Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiadny administratívny poplatok.
 3. 3. Pre prijatie na štúdium uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni, prípadne ukončené vzdelávanie v programe BBA alebo musí doložiť dostatočnú prax na manažérskej či vedúcu pozíciu.
 • Jiří Vykydal

  CEO, CCO at Infivision

  Štúdium MBA na Cambrige Business School som si vybral najmä z dôvodu potreby overiť, zrevidovať a rozšíriť si manažérske skúsenosti, ktoré som získal empiricky za roky praxe.

Kontakt


Cambridge Business School s.r.o.
Adresa: V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Telefon/fax: +420 222 212 895
Mobil: +420 601 553 562
Email: info@cambschool.cz
Študijné oddelenie: po - pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Kontaktná osoba: Bc. Klára Fryčová


Zvětšit mapu